เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว
Last Update: 4.5.2550
www.mormakaset.com
เป็นเวบไซด์ของทางรพ.สัตว์ เกษตร กำแพงแสน
ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบริการของทาง รพ.
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสัตว์เลี้ยง
กอทุนรักษาช้างและสัตว์ป่า

ท่านเป็นผู้เข้าชมที่
started : 11 Jan 2006
DEMO สปอตวิทยุ สำหรับประชาสัมพันธ์ รพ.สัตว์ เกษตร กพส.
บริการของโรงพยาบาลสัตว์  มก.
1.การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
คลินิกม้า
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
2.การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
3.การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
4.การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การตรวจทางพยาธิวิทยา

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน
ตั้งอยู่ภายในอาคาร รพ.สัตว์ มก.
เปิดให้บริการทุกวัน
เชิญแวะชมเลยค่ะ
 

แลกลิงค์กับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
 

update!! ข่าวประชาสัมพันธ

 

ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.อิทธิรัตน์ ชายสงค์ ได้รับรางวัล "ขวัญใจมหาชน" ปี 2551 โดยผลจากการโหวดของบุคลากร และ เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน
และได้รับรางวัล "บุคลกากรดีเด่น ปี 2551"สายงานลูกจ้างชั่วคราว
แนะนำเว็บไซต์ สื่ออกลางของชาวสัตวแพทย ์ จัดทำโดย นิสิตคณะสัตวแพทย์ www.thaivetcentral.com
-หางานสัตวแพทย์
-รักษาสัตว์ป่วย
-ความรู้สารพันสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์เศรษฐกิจ
-ชุมนุมสัตวแพทย์ไทย
-สื่อกลางระหว่างคนเลี้ยงกับสัตวแพทย์ถึงสัตวแพทย์
-นานาสาระอื่นๆ อีกมากมาย
-webboard ของคณะฯ

ในส่วน รอบรู้เรื่องสัตว์ ได้ีupdate เนื้อหาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สามารถเข้าไปชมได้แล้วค่ะ

รพ.สัตว์ มก. กพส. เปิดรับชำระค่าให้บริการผ่านบัตรเครดิต
โดยเริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

 
อ่านข่าวอื่นๆ >>>

 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ 2101-3 โทรสาร 034-352041