ผู้ที่สนใจและมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี “ กองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกำแพงแสน
เลขที่บัญชี 769 – 2 – 00562 – 0

และเมื่อท่านได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่าแล้ว

กรุณา Fax ใบโอน
ชื่อและที่อยู่มาที่ คุณกรณิการ์ สุทธวงค์
Fax. 034-351-405 หรือ 034-352-041
ทางกองทุนฯ จะทำหนังสือขอบคุณมาภายหลัง
ขอบคุณ ล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

 

ติดต่อกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า

โทร (034) 351901-3 ต่อ 1104 หรือ 2101-3

http://vth.kps.ku.ac.th

http://ewhcf.vet.kps.ku.ac.th