เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว
Last Update: 4.5.2550
www.mormakaset.com
เป็นเวบไซด์ของทางรพ.สัตว์ เกษตร กำแพงแสน
ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบริการของทาง รพ.
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสัตว์เลี้ยง
กอทุนรักษาช้างและสัตว์ป่า

ท่านเป็นผู้เข้าชมที่
started : 11 Jan 2006
DEMO สปอตวิทยุ สำหรับประชาสัมพันธ์ รพ.สัตว์ เกษตร กพส.
บริการของโรงพยาบาลสัตว์  มก.
1.การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
คลินิกม้า
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
2.การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
3.การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
4.การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การตรวจทางพยาธิวิทยา

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน
ตั้งอยู่ภายในอาคาร รพ.สัตว์ มก.
เปิดให้บริการทุกวัน
เชิญแวะชมเลยค่ะ
 

แลกลิงค์กับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน

update!! ข่าวประชาสัมพันธ

เดือน พฤษภาคม 2550
1. ในปีนี้จะมีการทำบุญคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2550 โดยสถานที่จัดดำเนินการจะเป็นที่ อาคารคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า

2.รพส.มก.กพส.จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง ระบาดวิทยาและสถิติงานวิจัยสำหรับสัตวแพทย์ โดยในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 จะเป็นการบรรยายในเรื่อง การทำงานวิจัยในภาคสนามและแรงจูงใจในการทำวิจัย โดย รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดื ส่งเสริม และในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 ในเรื่องงานทางระบาดวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย โดย ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส อ่านข่าวอื่นๆ ต่อ

ในส่วน รอบรู้เรื่องสัตว์ ได้ีupdate เนื้อหาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สามารถเข้าไปชมได้แล้วค่ะ

รพ.สัตว์ มก. กพส. เปิดรับชำระค่าให้บริการผ่านบัตรเครดิต
โดยเริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป
ตอนนี้ในส่วนของ webboard สำหรับพูดคุยและตอบปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยง สามารถใช้งานได้แล้ว ใครมีเรื่องพูดคุย สอบถาม เชิญเลยค่ะ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2550

ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทางคณะฯ ได้กำหนดวันไปสัมมนา เรื่อง รักคน รักองค์กร รักอาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 ณ โรงแรมมิลฟอร์ดพาราไดซ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางรพส.มก.กพส.จึงขอปิดทำการ 3 วันและจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550

รพส.มก.กพส.  จะดำเนินการปิด รพส.มก.กพส.  เป็นเวลา  3  วัน  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ในวันที่  13 – 15 เมษายน 2550 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 16 เมษายน 2550  เป็นต้นไป

รพส. มก. กพส. จัดกิจกรรม Refreshing course สำหรับคุณหมอในคลินิกและรพส. ในจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รพส.และสร้างเครือข่ายของ รพส. ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 ในเรื่องปลาสวยงาม
รพส.มก.กพส.จัดกิจกรรม การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในราคาพิเศษ โดยคิดเพียงครึ่งราคา (25 บาท ต่อ หนึ่งตัว) และมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวของบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ณ หน่วยงานบ้านพักและหมู่บ้านเกษตร 1,2 และ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550
 
อ่านข่าวอื่นๆ >>>

copyright 2006 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
create& design by sireudo co.,ltd.