เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว
บริการของโรงพยาบาลสัตว์  มก.
1.การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
คลินิกม้า
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
2.การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
3.การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
4.การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การตรวจทางพยาธิวิทยา

การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
ให้บริการตรวจรักษาโรคและปัญหาต่างๆในระบบสืบพันธุ์ การตรวจโรคแท้งติดต่อในสุนัข การตรวจหาวันผสม การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การผสมเทียม และการทำน้ำเชื้อแช่แข็งทั้งในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และในปศุสัตว์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
ให้บริการตรวจรักษาความผิดปกติต่างๆของลูกตา การวัดความดันและตรวจปริมาณน้ำตา เป็นต้น
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
ให้บริการตรวจรักษาโรคของหัวใจ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เป็นต้น
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
ให้บริการตรวจรักษาโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต เช่น การถ่ายเลือด การล้างไต เป็นต้น
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์
การทดสอบการแพ้ที่ผิวหนัง (skin test) เป็นต้น
คลินิกม้า
ให้บริการตรวจรักษาโรคในม้าทั้งด้านการรักษาโรคทั่วไป และการผ่าตัด
เช่น การผ่าตัดแก้ไขกรณีข้อกระดูกแตก เป็นต้น โดยให้บริการทั้งในโรงพยาบาลสัตว์ฯ
และมีบริการตรวจรักษานอกสถานที่
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ใหญ่ เช่น วัวนม วัวเนื้อ แพะ แกะ เป็นต้น
และสัตว์ป่า เช่น ช้าง กวาง เสือ สัตว์ป่าสวยงาม ฯลฯ ทั้งด้านการรักษาโรคทั่วไป
การแก้ไขการคลอดยาก มดลูกทะลัก กระเพาะบิด ฯลฯ และการผ่าตัด เช่น
การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าคลอด เป็นต้น และมีบริการนอกสถานที่
copyright 2009 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน