เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว
บริการของโรงพยาบาลสัตว์  มก.
1.การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
คลินิกม้า
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
2.การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
3.การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
4.การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การตรวจทางพยาธิวิทยา

การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
      โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ในงานรักษาทางด้านศัลยกรรม อาทิเช่น

งานศัลยกรรมทั่วไป เช่น การผ่าตัดทำหมัน การผ่าคลอด การผ่าตัดกรณีสัตว์เป็นโรคนิ่ว การผ่าตัดแก้ไขกระบังลมฉีกขาด เป็นต้น
งานศัลยกรรมกระดูก เช่น การผ่าตัดแก้ไขกรณีกระดูกหักจากอุบัติเหตุ รวมทั้ง
งานด้านทันตกรรม เช่น การถอนฟัน การขูดหินปูน เป็นต้น
copyright 2009 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน