เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว
บริการของโรงพยาบาลสัตว์  มก.
1.การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
คลินิกม้า
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
2.การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
3.การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
4.การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การตรวจทางพยาธิวิทยา

การตรวจทางพยาธิวิทยา

เป็นการตรวจทางพยาธิคลินิก เช่นการตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจเซลล์
เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค สำหรับการตรวจชันสูตรโรคในสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ฯ
ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จะส่งตัวอย่างตรวจที่หน่วยงานชันสูตรโรคในสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุการตายของสัตว์ และ
เป็นแนวทางในการป้องกันโรค
copyright 2009 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน