เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว


   โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
   ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
                               โทรศัพท์ 034-351901-3 ต่อ 2101-3 โทรสาร 034-352041

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหนึ่งในสามแห่งของโรงพยาบาลสัตว์
ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี
โดยเป็นแหล่งสำคัญในด้านการเรียนการสอนของนิสิต และให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันตก
ปัจจุบันแบ่งหน่วยการให้บริการตรวจรักษาออกตามชนิดสัตว์ ได้แก่ หน่วยสัตว์เลี้ยง หน่วยสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
และหน่วยม้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เป็น “ โรงพยาบาลสัตว์อ้างอิงในเขตภาคตะวันตก ”

เปิดให้บริการทุกวัน
วัน
เวลา
จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
17.00 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00
17.00 - 20.00
เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ 09.00 - 14.00
17.00 - 20.00

บริการของคลินิกเฉพาะทาง ( 9.00 - 15.00 น.)
จันทร์
คลินิกระบบสืบพันธุ์
อังคาร
คลินิกโรคผิวหนัง
พุธ
โรคตา เนี้องอก ระบบสืบพันธุ์
พฤหัสบดี
โรคหัวใจ
ศุกร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์

copyright 2006 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน